Vi välkomnar våra befintliga och nya kunder till vår monter BG:39 på Nordbygg den 10-13 April 2018 i Stockholm!